Teambuilding – Erbjudande

Teambuilding – Erbjudande

Boka 1/2 dags CRM träning med 15% rabatt

Nu har du möjligheten att få fyra timmars utbildning i hur du kan förbättra ditt företags kommunikation. Jag berättar om hur man kan få chefer och personal att känna sig trygga i sin roll och hur de genom förbättrad kommunikation kan hjälpa varandra att nå bättre resultat. Att våga ifrågasätt beslut och att våga erkänna att man gjort fel gör att chefer och personal får större förtroende för varandra och små fel kan rättas till innan de växer sig stora och blir kostsamma.

Utbildningen har sin grund i flygbranschens strukturerade sätt att hantera situationer som kan uppstå och bli farliga under flygning. Konceptet som skapades av, bland annat, NASA har anpassats för att fungera i er verksamhet. Vid utbildningstillfället får personalen även göra en testövning samt ta del av fallstudier.

Priser från 800 kr ex moms per person – högst 15 deltagare per kurstillfälle.

Väl investerade pengar för ditt företag.

Kontakta mig för ytterligare information

Boka 2 dagars CRM träning med 20% rabatt

En djupdykning för dig och din personal där ni får ökad förståelse för hur en öppen, prestigelös arbetsmiljö ger bättre välbefinnande, lägre personalomsättning och minskade kostnader. Jag berättar om hur man kan få chefer och personal att känna sig trygga i sin roll och hur de genom förbättrad kommunikation kan hjälpa varandra att nå bättre resultat. Att våga ifrågasätt beslut och att våga erkänna att man gjort fel gör att chefer och medarbetare får större förtroende för varandra och små fel kan rättas till innan de växer sig stora och blir kostsamma. Utbildningen har sin grund i flygbranschens strukturerade sätt att hantera situationer som kan uppstå och bli farliga under flygning. Konceptet som skapades av, bland annat, NASA har anpassats för att fungera i er verksamhet.

Väl investerade pengar för ditt företag som återbetalar sig snabbt.

Priser från 2900 kr ex moms per person – högst 15 deltagare per kurstillfälle.

Kontakta mig för ytterligare information