Processoptimering

Optimering

Optimering

En av nycklarna bakom flygbranschens säkerhetsframgångar är att alla processer och procedurer konstruerats efter antagandet att alla människor begår misstag ibland. Vill du veta hur ni kan göra om era processer och procedurer?