CRM-Träning

Koncept

Koncept

Vill ni att er personal ska samarbeta och hantera misstag på samma sätt som flygbesättningar?