Processoptimering

Processoptimering

Flygbranschen har arbetat hårt för att göra sig av med ”the zero error illusion”. Begreppet antyder att ingen människa är ofelbar. Vi kommer inte att få personal som aldrig begår misstag igen, oavsett hur väl vi rekryterar, utbildar, motiverar dem. Givetvis begår människor misstag olika ofta, men ingen gör aldrig fel.

Om vi vill ha individer som löser sina uppgifter med en minimal felfrekvens måste alla processer och procedurer konstrueras på ett sådant sätt att det ska vara svårt att göra fel, men enkelt att göra rätt.

Vill ni nå en felfrekvens som är nära noll måste ni låta två, eller flera, människor kontrollera de mest kritiska momenten. Det är däremot inte så enkelt att det går att be två människor kontrollera samma sak och därigenom anta att inga misstag kommer passera kontrollen. Människor påverkar varandra på både subtila och omedvetna sätt. Vi kan lätt ledas in i fallgropar av vår omgivning.

Träning i Crew Resource Management kan lära er personal att identifiera dessa fallgropar och navigera runt dem.

Med min kunskap om mänskligt beteende gällande misstag och kommunikation samt med er detaljkunskap om er verksamhet kan vi tillsammans skapa processer och procedurer som återskapar flygbranschens tillförlitlighet i er verksamhet.

Kontakta mig för mer information angående priser och tillgänglighet!