Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning – online eller i klassrum

Bli en ledare som skapar trygga och effektiva team

Utveckla ditt ledarskap genom en utbildning som bygger på metoder och arbetssätt som används inom flyget och av NASA. Här får du lära dig hur det går att lyfta ditt och gruppens sätt att kommunicera, för att tillsammans fatta bättre beslut och undvika mänskliga fel, även under stress och hög arbetsbelastning. Vi tränar på att ge och ta feedback och utgår från verkliga händelser i våra fallstudier. Aha-upplevelser och skratt ingår också!

Efter genomgången utbildning har du kunskapen och verktygen på plats som behövs för att skapa trygga grupper där medarbetarna trivs och presterar på en hög nivå. Du har fått öva på att kommunicera så att antalet mänskliga fel minimeras och synergierna i gruppen maximeras. Tillsammans kommer du och ditt team att kunna fatta säkra beslut och ge varandra feedback som bidrar till ömsesidig utveckling.

Format: Klassrum eller online

Omfattning: 3 dagar

Innehåll

 • Introduktion om hur flygbranschen har skapat sitt ledarskap och exempel på vad dåligt ledarskap / samarbete kan åstadkomma.
 • Träning i att hantera olika personlighetstyper.
 • Genomgång av Human factors och human errors.
 • Verktyg för att hantera mänskliga fel på ett enkelt sätt.
 • 3 st praktiska övningar i att leda och samarbeta.
 • Träning i strukturerat beslutsfattande både som individ och grupp.
 • Träning i stresshantering och att hitta en balanserad arbetsbelastning.
 • Fallstudier från olika branscher.
 • Träning i balanserad bestämdhet.
 • Verktyg för att få en grupp att hitta synergi.
 • Träning i att ge och ta feedback.
 • Kommunikationsträning som hjälper er att föra information i flera led utan att delar av informationen glöms bort eller förvrängs.
 • Träning i att skapa effektiva och trygga team.
 • Genomgång av NOTECHS och en förklaring till hur det kan användas som utvärderingsverktyg.
 • Träning i att skapa korrekt situationsmedvetenhet.

Antal deltagare: max 15 personer per tillfälle.

Vill du boka en företagsintern eller anpassad kurs – kontakta mig för prisuppgift.