Konflikthantering

Konflikthantering – konflikten som verktyg för utveckling

Vänd konflikten till en möjlighet!

Konflikter som uppstår på arbetsplatsen har ofta sin grund i stress, missförstånd, bristande samsyn eller misstag som en part tycker den andra är ansvarig för. Konflikter som inte hanteras på ett bra sätt kommer att skapa misstro och svårigheter för gruppen att samarbeta, men om du och din grupp lyckas överbrygga konflikten kan den istället utgöra en grund för ökad förståelse, bättre sammanhållning och förbättrade arbetsprocesser.

Här får ni lära er de metoder för konflikthantering som används inom flyget och på NASA där det är en absolut nödvändighet att tidigt vända potentiella konflikter för att de inte ska påverka den gemensamma säkerheten och gruppens prestation, oavsett arbetsbelastning och stressnivå. Vi tränar på praktisk konflikt- och problemlösning, på att ge och ta feedback och utgår från verkliga händelser i våra fallstudier.

Efter kursen kommer du att kunna se på konflikter och olika uppfattningar som något som är naturligt förekommande. Du kommer att kunna använda konflikter som ett verktyg i gruppens utveckling och för att förbättra era arbetsmetoder, så att misstag och missförstånd kan redas ut tidigt i processen, när de fortfarande är enkla att åtgärda.

Format: Klassrum eller online

Omfattning: 2 dagar

Innehåll

  • Introduktionsföreläsning.
  • Träning i att hantera feedbacksituationer med olika personlighetstyper.
  • Träning i att använda konflikter som verktyg för att uppmärksamma mänskliga fel.
  • Träning i att ge / ta feedback.
  • Problemlösning där deltagarna får använda konflikter som verktyg för att lösa problem.
  • Fallstudier från olika branscher.
  • Träning i konflikthantering.

Antal deltagare: max 15 personer per tillfälle.

Kursavgift: 8.000 kr/person, exklusive moms. Lokal, lunch och fika ingår.

Vill du boka en företagsintern eller anpassad kurs – kontakta mig för prisuppgift.