Grupputveckling

Grupputveckling: Effektivt arbete på distans och online

Effektiva, trygga grupper – även online och på distans

Detta är en kurs i grupputveckling för förbättrat samarbete och kommunikation i både permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. Utbildningen är anpassad för dagens förhållanden där fler arbetar hemifrån och i geografiskt spridda team. Flera delar av kursen adresserar speciellt den problematik som uppstår när det inte längre uppstår informella avstämningar i lunchrummet eller vid kaffemaskinen, och när det inte är lika enkelt att snabbt fråga kollegan i rummet bredvid om råd. Vi erbjuder därför självklart även själva utbildningen online!

Grupper som genomgått utbildningen kommer att kunna samarbeta och komplettera varandra på ett sätt som de inte gör naturligt, oavsett om ni arbetar fysiskt nära varandra eller på distans. När gruppen upplever tydlighet och trygghet ökar både trivsel och prestation, både individuellt och sammantaget för teamet. Ni kommer att kunna undvika onödiga konflikter och använda varandras styrkor för att övervinna egna svagheter. Även när vi arbetar tillsammans på samma fysiska arbetsplats finns risk för missförstånd och bristande samsyn både när det gäller hur arbetet ska utföras och vad som ska uppnås. Arbete på distans ökar risken avsevärt, helt enkelt eftersom mycket av den informella kommunikationen försvinner. Under den här utbildningen får ni lära er ett strukturerat arbetssätt som gör att eventuella missförstånd ändå kan upptäckas tidigt, innan de hinner orsaka merarbete,  extra kostnader och förseningar. Ni får också verktyg för att skapa en god gruppsammanhållning även om det inte är möjligt att träffas fysiskt.

Kursen är interaktiv och ställer krav på aktivt deltagande. Däremot innehåller den inga inslag av konfrontativ karaktär som de tidiga UGL-kurserna gjorde. Här kan du delta på det sätt du känner dig bekväm med. Kursledaren har som uppgift att skapa ett tryggt klimat för alla deltagare.

För grupper som primärt samarbetar på distans och online rekommenderar vi att även kursen genomförs i detta format.

Format: Online eller klassrum

Omfattning: 2 dagar

Innehåll

  • Introduktionsföreläsning och kommunikationsträning.
  • Verktyg för att samarbeta med olika personlighetstyper, både fysiskt och på distans.
  • Träning i strukturerat beslutsfattande som grupp, även när alla inte kan samlas fysiskt.
  • Träning i att uppnå synergi och genomgång av olika faktorer som hämmar synergi.
  • Fallstudier från olika branscher.
  • Problemlösning i grupp med tillhörande reflektion om förbättringsområden.
  • Träning i att kommunicera i flera led utan att information faller bort eller förvrängs.
  • Verktyg för att motverka mänskliga misstag, med fokus på situationer som kan uppkomma vid samarbete online och på distans.
  • Träning i att uppnå gemensam situationsmedvetenhet, även vid samarbete på distans.
  • Träning i stresshantering.

Antal deltagare: max 15 personer per tillfälle.

Vill du boka en företagsintern eller anpassad kurs – kontakta mig för prisuppgift.