CRM-Träning

CRM-Träning

Flygbranschens historia visar att det var fullt möjligt att duktiga och välutbildade piloter havererade med fungerande flygplan.

Oavsett hur duktig vi är på vårt yrke gör vi fel ibland. Det bästa skyddet vi har är varandra. Vi kan upptäcka varandras misstag och hantera dem innan de får någon konsekvens i verksamheten. Detta synsätt har varit en stor del i att förbättra flygsäkerheten sen 1980-talet och CRM-träning har varit ett lagstadgat utbildningskrav i flygbranschen sen 1990-talet.

Crew Resource Management skapades av NASA och FAA som en reaktion på en serie onödiga och katastrofala haverier. Dessa haverier orsakades av misstag som begicks av, i vanliga fall, duktiga piloter som hade en dålig dag. Dessutom hade misstaget ofta upptäckts av någon lägre ner i rang, men besättningen klarade inte av att skydda sig från misstaget utan de fastnade i beteenden som var mer inriktade på att skydda sitt revir och liknande.

Liknande kontraproduktiva beteenden går att hitta bland alla yrkesgrupper när de ska samarbeta med varandra, eller med andra yrkesgrupper.

Som tur är går dessa beteenden att träna bort, eller reducera, med Crew Resource Management (CRM).

Ett arbetslag som tränar på CRM kommer att ha mindre konflikter och arbeta mer effektivt för de kommer upptäcka de misstag som begås innan de får effekt i verksamheten samt ha en bättre förståelse för sin egen och omgivningens felbarhet.

Konceptet används i ett flertal branscher, framför allt i USA. T.ex. militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Träningsupplägg

En grundkurs i Crew Resource Management tar två dagar att genomföra. Längden på kursen går att justera efter era behov och resurser, men bäst effekt fås vid ca 2-3 dagar. Vid varje kurstillfälle kan ca 5-20 deltagare tränas. Optimal effekt nås vid 15 deltagare.

Innehållet är interaktivt och låter deltagaren vara aktiv. Träningen är en process och fokuserar på den aktuella gruppens behov. Jag har mycket god erfarenhet på området och kan med lätthet planera om innehållet när jag identifierar specifika problemområden i den aktuella gruppen som behöver bearbetas.

I slutet av kursen brukar deltagarna vara hänförda och funderar ofta över hur det kommer sig att ingen i deras bransch har pratat om, eller tränat på, detta tidigare.

Kundreferenser

Mycket förtroendeingivande – förmedlar ett komplext budskap på ett entusiastiskt och lättsmält sätt. Flexibel och tillmötesgående – högsta betyg både från beställare och gruppdeltagare.

Fredrik Leek, 
Områdeschef Ambulanssjukvården Västmanland

Hei Johan,

Takk for et veldig bra og så langt beste CRM kurs jeg har vært med på. Jeg syns temaene, variasjon og dere som instruktører gjorde en meget bra jobb. Den nye vinklingen gjorde Lanzarote ulykken og Jacob Van Zanten interessant igjen, noe jeg ikke trodde var mulig etter å ha diskutert det med jevne mellomrom på CRM siden 1993.

Hans Henrik Nielsen

Pilot

”Johan gav oss en inspirerande och lärorik förmiddag. Att blanda teoretisk information med praktiska övningar och exempel från verkligheten som kunde kopplas till vår verksamhet är lysande. Johan fick deltagarna att vara aktiva och det är då som information verkligen tas in”

”Att gå på en föreläsning där föreläsaren har en gedigen erfarenhet i ämnet kanske kan tyckas vara en självklarhet men det inger verkligen professionalism, vilket Johan inte hade några svårigheter att uppfylla. Tvärtom! ”

”Att gå från en föreläsning med känslan av att det börjat gro en tanke i huvudet, hur man själv agerar och upplevs i olika situationer, är extremt givande. För det är när man börjar analysera och förstå sitt eget agerande som förändringar kan skapas”.

Deltagare i CRM-Träning, 
Akademiska Sjukhuset Uppsala

Pilotutbildning ska öka säkerheten i ambulanserna: ”Alla har varit jättepositiva”.

Länk till artikel i VLT.