Aktuellt och erbjudanden

Aktuellt

En nöjd kund från en digital kurs


Tack för en givande förmiddag!

Under det här året är det väldigt mycket som har skett digitalt och kraven på god kvalité under digitala föreläsningar och workshops är höga. Den föreläsning som ni erbjöd var absolut bland de bästa som jag har fått delta i – för det var precis det vi fick göra, delta. Det var en väldigt intressant förmiddag, både rolig och lärorik. Jag tar med mig mycket av det som vi fick lära oss idag och hoppas att jag får möjligheten att delta under någon mer av era workshops, eller föreläsningar. I början av mötet frågade ni om rädslor och förväntningar och min förväntning var att jag skulle bli en bättre människa – för, allas vår tid är dyrbar och det är tråkigt när man är tvungen att göra något som man inte utvecklas av. Under den korta stund som vi fick med er så lärde jag mig tillräckligt mycket för att helt klart kunna rekommendera er vid andra tillfällen och förhoppningsvis även prestera bättre både på jobbet men även privat när det kommer till relationer och bra kommunikation.

Bra jobbat! Tack!

Allt gott, Vedrana Ilic

Ledarskap för högpresterande och trygga team

Under mars och april 2021 kommer vi anordna en kurs uppdelat 6st halvdagar. Innehållet kommer att vara riktat mot ledarskap och Assesment of CRM. Assesment of CRM är konsten att observera hur ett team samarbetar och hjälpa dem att bli bättre på det enligt en standard som används i flygbranschen. Det är användbart både för instruktörer och för er som vill träna er i ledarskap samt samarbete. Kursen går 16, 18 och 29 mars samt 13, 15 och 27 april. 0830-1130 dagligen. Priset är 10900:- exklusive moms per person. Kursen går via ZOOM, dvs på distans.

Januari 2021

Just nu har vi en kurs i Agil Projektledning och ledarskap. Kunderna kommer från Gällivare till Malmö och de flesta är från bygg och anläggningsbranschen. De verkar nöjda och inser vikten av kombinationen ”technical skills / non-technical skills”.

Vi har fått in beställningar från ett företag i IT-branschen som vill ha CRM-träning internt under Q1 eller Q2 2021. Det är alltid spännande med nya branscher och kunder. Förhoppningsvis leder den kursen till ett samarbete med CRM-träning i deras projekt.

Vi inväntar bekräftelse från några andra kunder som flaggat för intresse av CRM-träning under 2021. Kunderna kommer från olika branscher. Allt från djursjukvård, bank/finans till industri och sjukvård.

De flesta av våra kurser under våren kommer att ske på distans. Vi har skapat CRM-kurser som inte bara går prima att genomföra i den digitala miljön, de är dessutom skräddarsydda för att låta kunderna träna på samarbete, ledarskap, kommunikation, beslutsfattande etc i den miljö där de just nu samarbetar.

Vi ser fram mot ett 2021 som innehåller fler lärorika, samt roliga utbildningar och färre virus.

Hösten 2020

Stora delar av hösten och vintern 2020 har ägnats åt att skapa nya samarbeten och kontakter med nya kunder. Vi har genomfört några kurser på distans. På det hela har vi genomfört mycket färre utbildningar än tidigare år. Vi har ett flertal kunder som vill ha en serie utbildningar under 2021 och det ser ut att bli ett mycket bättre år än 2020.

Agil projektledning och CRM

Collaborate Scandinavia AB och Projektiva AB erbjuder projektledningsutbildning med CRM-träning inbakat. Det innebär att deltagarna kommer lära sig struktur och praktiska redskap för att uppnå ett agilt projektledarskap. Samtidigt som de lär sig grunderna i Crew Resource Management för att skapa en god samarbetskultur. God struktur och god kultur ger de bästa förutsättningarna för att lyckas driva ett bra projekt. Dessutom kommer vi rikta in oss på att driva projekt via distansverktyg. Den första kursen går 29 september till 1 oktober. Det går att närvara fysiskt eller på distans. Första kursen erbjuds till ett rabatterat pris. Kontakta oss eller projektiva för mer information.

Maj 2020

Under maj 2020 har vi haft HF/CRM-träning med en ny kund i flygbranschen. Nya kunder är alltid spännande och resultatet blev gott. Dessutom har samarbetet med Marklund Solutions fördjupats och vi har tex hållit en föreläsning om hur CRM kan hjälpa kraft/värme-industrin. Föreläsningen finns tillgänglig på youtube. I närtid kommer vi även hålla två halvdagar för nyckelpersoner kraft/värme-industrin.

CRM-kurser med olika teman

För att hjälpa våra kunder att hitta träning som passar just deras behov skräddarsyr vi kurserna åt varje kund. Några kanske vill bli bättre på kommunikation och andra på beslutsfattande i grupp etc. Vi vill även att det tydligare ska synas i säljprocessen. Av den anledningen kan ni tex välja CRM-träning med följande teman: Beslutsfattande som individ och grupp, kommunikation, konflikthantering, ledarskap och följarskap, Human factors and human Errors, Juste safety culture etc.

CRM-träning på distans

Att genomföra CRM-träning på distans har fungerat mycket bättre än vad vi vågade hoppas på. Därför känner vi oss trygga med att erbjuda det, inte bara som ett fullgott alternativ till klassrumsträning, utan som ett riktat sätt att träna upp samarbetet på distans. Många sitter just nu och samarbetar på distans via ZOOM, Skype, teams och liknande. Det är sannolikt något som kommer bestå över tid. Av den anledningen är det lämpligt att träna på det i en trygg och realistisk miljö.

Vårt sätt att hjälpa under Coronatiden

Vi vill hjälpa andra att få ut något positivt av Coronatiden. Många företag samt organisationer har en minskad arbetsbelastning pga Corona och deras personal har sannolikt mindre att göra. Det är ett perfekt tillfälle att utveckla sin kompetens och organisation inför framtiden. Vi delar givetvis på den finansiella risken och ni får 20% rabatt. Om ni bokar och genomför en kurs under Coronatiden behöver ni inte betala fakturan förrän slutet av 2020. Dessutom erbjuder vi fria ombokningar.

Nytt i april 2020

Vi har fått i uppdrag att ha en repetitionskurs för flygtekniker på Arlanda. Det är en ny kund som vi hoppas på ett utökat samarbete med. Eftersom att Panndagarna blev inställda ska Johan Enér och Patrik Marklund livesända den föreläsningen vi skulle hållit. Föreläsningen går av stapeln den 18 maj 2020. Dessutom kommer vi hålla 2st gratis halvdagar för nyckelpersoner inom värme och kraftindustrin. Vi vill visa dem vilken skillnad vi kan göra.

Nytt i Mars 2020

Under mars har vi tyvärr börjat känna av nackdelarna av Covid-19. Ett flertal kurser har ombokats för att genomföras till hösten. Det har frigjort kapacitet för att utveckla ett sätt att genomföra CRM-träning på distans via tex ZOOM. De resultat vi har upplevt hittills är häpnadsväckande bra. Vi uppnår liknande beteendeförändringar till en lägre kostnad för kunden. Dessutom minskar vi vår klimatpåverkan genom minskat resande och kunderna får mer tid hemma med sina familjer. Givetvis har vi kvar möjligheten att göra kurserna fysiskt. Vi har fått kontakt med nya kunder som beslutat att genomföra CRM-träning under hösten 2020 och 2021.

Nytt i Februari 2020

I februari har vi två kurser som ska genomföras. Dels är det en kurs för sjukvårdspersonal vid Akademiska sjukhusets avdelning för luftburen intensivvård (LIV) och en andra kurs för en tandläkarklinik. Vi har även startat ett samarbete med AQMN där vi ska vara en del i en utbildning om självledarskap.

Nytt i januari 2020

Vi har startat ett samarbete med Marklund Solutions för att skräddarsy CRM-kurser till drifttekniker i Värme och kraftindustrin. Sannolikt hade motsvarande träning stoppat katastrofen i Tjernobyl. Branschen har visat ett stort intresse. Tex har Värme och Kraftföreningen gett oss en av de bättre och större posterna i programmet på Panndagarna. Det här ska bli spännande att följa. Tillsammans med Marklund Solutions har vi tagit fram en teaser om CRM-aspekterna vid Tjenrobylkatastrofen.

11-12 December 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland

20-21 November 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland

5 november 2019

Seminarium ihop med 2Secure hos handelskammaren Västerås. Seminariet kommer handla om vikten av organisation, struktur och stabsmetodik. Dels för att undvika belastande situationer och att hantera dem bättre när de uppstår.

Nytt i November

Vi har fått två nya kunder under november. Den ena är en tandläkarmottagning som vill ha en första CRM-kurs i syfte att minska sina misstag genom bättre samarbete på samma sätt som flygbranschen gjort. Det andra är en högskola som köpt in CRM-träning till en vidareutbildning för sjuksköterskor inom prehospital och akutsjukvård.

Bägge projekten blir spännande för det är nya kunder och lite unika upplägg. Tex är högskolans CRM-träning delvis på distans via video-länk. Med goda förberedelser och hög ambitionsnivå kommer vi att klara även det!

9-11 oktober 2019

Kombinerad grundkurs samt Assesment of CRM till en av landets största brandförsvarsförbund. Kunden väljer att satsa på sina instruktörer inom rökdykning etc i syfte att hjälpa dem att väva in CRM i sina övriga utbildningar.

25-27 september 2019

CRM-tränarkurs för några nya CRM-tränare hos Region Västmanlands ambulanssjukvård.

11-12 september 2019

CRM-träning för Regions Västmanlands ambulanssjukvård.

Juni-Aug 2019

De flesta kunderna har sin personal på semester under sommaren och Collaborate kunde passa på att återhämta sig efter en hektisk vår.

23-24 maj 2019

CRM-träning för en kund inom intensivvården.

20-22 maj 2019

Träning i Assesment of CRM för instruktörernas en kund. Assesment of CRM är konsten att observera när andra människor samarbetar och utvärdera samarbetet mot en standard som används i flygbranschen. Därefter lärde vi instruktörerna hur en bra debriefing genomförs. Det går tex att använda i samband med medicinska simuleringar och övningar.

9 maj 2019

SSAI anordnar bland Annat vidareutbildning för narkosläkare som ska arbeta prehospitalt. Collaborate hade den stora äran att få ansvara för en station på utbildningen den 9 maj. Fokuset var non-technical skills och samarbetsproblem som kan uppstå mellan människor med olika kommunikationsstilar.

8 maj 2019

CRM-träning hos Prison Island åt en extern kund. Kunder kan köpa 1 dags CRM-träning där Collaborate tillhandahåller en förmiddag med teori och sen praktiserar ni det vi lärt er i cellerna på Prison Island. Givetvis följer en av våra CRM-tränare efter er för att skapa reflektionsfrågor som kommer hjälpa er att lära av misstagen / framgångarna i cellerna. Vi fick dela på oss och skicka ut två CRM-tränare samma dag. En till Uppsala och en till Prison Island.

7-8 maj 2019

CRM-träning på en sjukhusavdelning

April 2019

Under april arbetade vi mycket med skapande av microstudie material till två kunder. Micro-studiematerialet vi levererar är uppbyggt som mini-fallstudier som går snabbt att klara av. Lämpliga att ha som en stående del av veckans rutin för att hålla CRM-konceptet vid liv på en arbetsplats. Varje kund får material som är skräddarsytt efter deras verksamhet och behov.

27-28 mars 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland.

20-21 Mars 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland.

20-21 Februari 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland. Collaborates första och största kund som köpt in CRM-träning till personalen, utbildat några lokala CRM-tränare och köpt micro-studiematerial för att hålla konceptet vid liv. Ambitiös och seriös satsning för att optimera samarbete och minska vårdskador.

18-19 februari 2019

Den här kunden köpte hösten 2018 en kurs för att utvärdera om avdelningsledningen ville gå vidare och beställa fler kurser. Avdelningen har köpt in CRM-träning till sin personal som kommer att levereras under våren 2019. Den första andra kursen skedde 18-19 februari med nöjda deltagare. Dessutom beställdes en fördjupad utbildning för smartsim-instruktörer.

11 Mars 2019

Nu finns collaborate.se både på svenska och engelska. Välkommen till vår uppdaterade hemsida!

22 Januari 2019

Observationsdag hos en kund på en sjukhusavdelning. Jag följde med personalen på avdelningen i syfte att hitta konkreta förbättringsområden när det gällde samarbete, kommunikation och minimering av risker för att begå misstag. Dessa fynd integrerades senare i CRM-träningen som levererades till avdelningen.


16-17 Januari 2019

Vi hade nöjet att välkomna Lendo:s ledningsgrupp till Steam Hotel på en grundkurs i CRM. När det gäller samarbete var de som Zlatan i PSG. Kungar samt drottningar när de kom till oss och legender när de gick. Det var roligt och tillfredställande att se hur väl CRM-träningen fungerade i ett snabbtänkt och modernt företag i finansbranschen.