Aktuellt

Aktuellt

11-12 December 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland

20-21 November 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland

5 november 2019

Seminarium ihop med 2Secure hos handelskammaren Västerås. Seminariet kommer handla om vikten av organisation, struktur och stabsmetodik. Dels för att undvika belastande situationer och att hantera dem bättre när de uppstår.

Nytt i November

Vi har fått två nya kunder under november. Den ena är en tandläkarmottagning som vill ha en första CRM-kurs i syfte att minska sina misstag genom bättre samarbete på samma sätt som flygbranschen gjort. Det andra är en högskola som köpt in CRM-träning till en vidareutbildning för sjuksköterskor inom prehospital och akutsjukvård.

Bägge projekten blir spännande för det är nya kunder och lite unika upplägg. Tex är högskolans CRM-träning delvis på distans via video-länk. Med goda förberedelser och hög ambitionsnivå kommer vi att klara även det!

9-11 oktober 2019

Kombinerad grundkurs samt Assesment of CRM till en av landets största brandförsvarsförbund. Kunden väljer att satsa på sina instruktörer inom rökdykning etc i syfte att hjälpa dem att väva in CRM i sina övriga utbildningar.

25-27 september 2019

CRM-tränarkurs för några nya CRM-tränare hos Region Västmanlands ambulanssjukvård.

11-12 september 2019

CRM-träning för Regions Västmanlands ambulanssjukvård.

Juni-Aug 2019

De flesta kunderna har sin personal på semester under sommaren och Collaborate kunde passa på att återhämta sig efter en hektisk vår.

23-24 maj 2019

CRM-träning för en kund inom intensivvården.

20-22 maj 2019

Träning i Assesment of CRM för instruktörernas en kund. Assesment of CRM är konsten att observera när andra människor samarbetar och utvärdera samarbetet mot en standard som används i flygbranschen. Därefter lärde vi instruktörerna hur en bra debriefing genomförs. Det går tex att använda i samband med medicinska simuleringar och övningar.

9 maj 2019

SSAI anordnar bland Annat vidareutbildning för narkosläkare som ska arbeta prehospitalt. Collaborate hade den stora äran att få ansvara för en station på utbildningen den 9 maj. Fokuset var non-technical skills och samarbetsproblem som kan uppstå mellan människor med olika kommunikationsstilar.

8 maj 2019

CRM-träning hos Prison Island åt en extern kund. Kunder kan köpa 1 dags CRM-träning där Collaborate tillhandahåller en förmiddag med teori och sen praktiserar ni det vi lärt er i cellerna på Prison Island. Givetvis följer en av våra CRM-tränare efter er för att skapa reflektionsfrågor som kommer hjälpa er att lära av misstagen / framgångarna i cellerna. Vi fick dela på oss och skicka ut två CRM-tränare samma dag. En till Uppsala och en till Prison Island.

7-8 maj 2019

CRM-träning på en sjukhusavdelning

April 2019

Under april arbetade vi mycket med skapande av microstudie material till två kunder. Micro-studiematerialet vi levererar är uppbyggt som mini-fallstudier som går snabbt att klara av. Lämpliga att ha som en stående del av veckans rutin för att hålla CRM-konceptet vid liv på en arbetsplats. Varje kund får material som är skräddarsytt efter deras verksamhet och behov.

27-28 mars 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland.

20-21 Mars 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland.

20-21 Februari 2019

CRM-träning för ambulanssjukvården i Region Västmanland. Collaborates första och största kund som köpt in CRM-träning till personalen, utbildat några lokala CRM-tränare och köpt micro-studiematerial för att hålla konceptet vid liv. Ambitiös och seriös satsning för att optimera samarbete och minska vårdskador.

18-19 februari 2019

Den här kunden köpte hösten 2018 en kurs för att utvärdera om avdelningsledningen ville gå vidare och beställa fler kurser. Avdelningen har köpt in CRM-träning till sin personal som kommer att levereras under våren 2019. Den första andra kursen skedde 18-19 februari med nöjda deltagare. Dessutom beställdes en fördjupad utbildning för smartsim-instruktörer.

11 Mars 2019

Nu finns collaborate.se både på svenska och engelska. Välkommen till vår uppdaterade hemsida!

22 Januari 2019

Observationsdag hos en kund på en sjukhusavdelning. Jag följde med personalen på avdelningen i syfte att hitta konkreta förbättringsområden när det gällde samarbete, kommunikation och minimering av risker för att begå misstag. Dessa fynd integrerades senare i CRM-träningen som levererades till avdelningen.


16-17 Januari 2019

Vi hade nöjet att välkomna Lendo:s ledningsgrupp till Steam Hotel på en grundkurs i CRM. När det gäller samarbete var de som Zlatan i PSG. Kungar samt drottningar när de kom till oss och legender när de gick. Det var roligt och tillfredställande att se hur väl CRM-träningen fungerade i ett snabbtänkt och modernt företag i finansbranschen.